Våre selskaper
Miljøkalk AS
Verdalskalk AS
NorFraKalk AS
Våre virksomheter

Våre virksomheter

Franzefoss Minerals er, med fokus på miljø, den ledende på kalk i Norge. Vi driver bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster.
Kalkens bruksområder

Kalkens bruksområder

Kalkstein betegnes som det mest anvendbare mineralet vi har. Kalkstein og dens bearbeidede produkter har derfor utallige bruksområder.
Kalk og kunnskap

Kalk og kunnskap

Kalk nøytraliserer sur jord, får laksen tilbake i elver, er materialet i Michelangelos statuer og er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett. Lær mer om kalk!
Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Som en ledende aktør ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i samfunnet med alt fra konserter, kultur, geologi og skolebesøk. Les mer om vårt engasjement.
Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.
Siste nytt
04.09.2017
Historisk sett er kalkstein ett av de materialene som menneskene har nyttiggjort seg lengst.
01.09.2017
I dag er det en merkedag for Miljøkalk og Franzefoss Minerals da Miljøkalk tar over driften av gruven i egen regi.
28.08.2017
Det grønne skiftet er helt avhengig av mineraler for å lykkes. I takt med at teknologien utvikles og millioner av mennesker løftes ut av fattigdom, øker behovet for mineraler.
21.08.2017
Kommunestyret i Verdal vedtok i mars 2008 at det skulle utarbeides en kommunedelplan for Tromsdalen. Hovedhensikten med planen var å gi en langsiktig avklaring av hvilke arealer som skal brukes til uttak av kalk.
17.08.2017
HARDE FAKTA om mineralnæringen er den første mineralstatistikken etter at innsamling og bearbeiding av datamaterialet er overtatt av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).