Våre selskaper
Miljøkalk AS
Verdalskalk AS
NorFraKalk AS
Våre virksomheter

Våre virksomheter

Franzefoss Minerals er, med fokus på miljø, den ledende på kalk i Norge. Vi driver bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster.
Kalkens bruksområder

Kalkens bruksområder

Kalkstein betegnes som det mest anvendbare mineralet vi har. Kalkstein og dens bearbeidede produkter har derfor utallige bruksområder.
Kalk og kunnskap

Kalk og kunnskap

Kalk nøytraliserer sur jord, får laksen tilbake i elver, er materialet i Michelangelos statuer og er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett. Lær mer om kalk!
Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Som en ledende aktør ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i samfunnet med alt fra konserter, kultur, geologi og skolebesøk. Les mer om vårt engasjement.
Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.
Siste nytt
28.07.2017
Vi verdsetter våre trofaste og dyktige transportører og gratulerer Dag Malmquist og Thore Tvetene med flott artikkel i Volmax.
29.06.2017
Norcem og Verdalskalk inngår avtale med Trondheim Havn om utbygging av havneanlegg for utskiping av kalkstein i Verdal. 
22.06.2017
Norcem og Verdalskalk har gjennom mange år samarbeidet om kalksteinressursen i Tromsdalen i Verdal kommune. Kalksteinsressursen er av nasjonal betydning for forsyning av råvarer til kalk- og sementindustrien. For å møte fremtidige behov for uttak av større volumer og håndtering av dette har partene nå inngått nye, langsiktige avtaler.
23.05.2017
Mineralklynge Norge er en samarbeidsarena med fokus på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i mineralindustrien.
15.05.2017
En av hovedmålsetningene for Verdalskalk er kontinuerlig forbedring av miljø og produksjonsprosesser. I løpet av det siste året har det vært en rekke tiltak innenfor miljøområdet for havneanlegget og transporten.