Markeder og produkter

Bekker

  • Generelt
  • Produkter
  • Kontakt

Formålet med bekkekalking er i tillegg til å heve pH-verdien å forbedre selve gytesubstratet. Her benyttes ulike metoder. Produktene kan leveres løst og tippes direkte i bekkene. Produktene kan komme i ulike sekkestørrelser og fraktes videre med for eksempel snøskuter.

Helikopter kan også benyttes. Kalken leveres i disse tilfellene i storsekk og overføres som oftest til tobbene for så å bli fordelt på anviste strekninger av bekkene. Sekkene kan alternativt løftes direkte inn til lokalitetene etter henvisning og spres manuelt.

Del denne siden


 
Mer |