Markeder og produkter
Bil

Biltransport

Innen biltransport kan vi levere transport med bulkbil og flakbil. Gjennom et nært samarbeid med flere transportselskaper kan vi også tilby transport av sekkeprodukter over hele landet. Dette kan også gå i kombinasjon med både båt og jernbane.

Del denne siden


 
Mer |

Våre virksomheter

Våre virksomheter

Franzefoss Minerals er, med fokus på miljø, den ledende på kalk i Norge. Vi driver bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster.
Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.