Våre selskaper
Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals AS som konsernselskap ble dannet i 2008. Konsernledelse og stab (Økonomi, Produktutvikling, Sentrallaboratoriet, HR, HMS og Kvalitet) utgjør organisasjonen til konsernselskapet.
Se organisasjonskart.

Sentrallaboratoriet

Sentrallaboratoiret består av fem personer og er sentralisert på Hylla, Inderøy i Nord-Trøndelag. Denne enheten betjener alle våre produksjonsanlegg i våre selskaper med laboratorietjenester for produksjonskontroll og sluttproduktkontroll. Laboratoriet er sertifisert iht NS-EN ISO 9001 og akkreditert iht NS-EN ISO/IEC 17025 for metoden for analyse av CO2-rest i brentkalk. Instrumentparken består bl.a av Leco, XRF, titratorer, hvithetsmåler, vekter og instrumenter for kornfordelingskurver. I tillegg kommer det generelle laboratorieutstyret for flere mindre analyser. Alle analyser blir utført etter gjeldende standarder.

 

Velg  Ønsker du nyhetsbrev fra oss? Meld deg på her

Del denne siden


 
Mer |

Kalk og kunnskap

Kalk og kunnskap

Kalk nøytraliserer sur jord, får laksen tilbake i elver, er materialet i Michelangelos statuer og er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett. Lær mer om kalk!
Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Som en ledende aktør ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i samfunnet med alt fra konserter, kultur, geologi og skolebesøk. Les mer om vårt engasjement.
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.