Våre selskaper
Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals AS som konsernselskap ble dannet i 2008. Konsernledelse og stab (Økonomi, Produktutvikling, Sentrallaboratoriet, HR, HMS og Kvalitet) utgjør organisasjonen til konsernselskapet.
Se organisasjonskart.

Sentrallaboratoriet

Sentrallaboratoiret består av fem personer og er sentralisert på Hylla, Inderøy i Nord-Trøndelag. Denne enheten betjener alle våre produksjonsanlegg i våre selskaper med laboratorietjenester for produksjonskontroll og sluttproduktkontroll. Laboratoriet er sertifisert iht NS-EN ISO 9001 og akkreditert iht NS-EN ISO/IEC 17025 for metoden for analyse av CO2-rest i brentkalk. Instrumentparken består bl.a av Leco, XRF, titratorer, hvithetsmåler, vekter og instrumenter for kornfordelingskurver. I tillegg kommer det generelle laboratorieutstyret for flere mindre analyser. Alle analyser blir utført etter gjeldende standarder.

 

Velg  Ønsker du nyhetsbrev fra oss? Meld deg på her

Del denne siden


 
Mer |

Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Som en ledende aktør ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i samfunnet med alt fra konserter, kultur, geologi og skolebesøk. Les mer om vårt engasjement.
Kalkens bruksområder

Kalkens bruksområder

Kalkstein betegnes som det mest anvendbare mineralet vi har. Kalkstein og dens bearbeidede produkter har derfor utallige bruksområder.
Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.