Kalk og kunnskap
Geologi

Norge har en komplisert geologi og en lang kyst som har gitt opphav til en rekke forekomster av industrimineraler av internasjonal betydning. Det har gitt grunnlag for utvikling av en sterk industrimineralbransje.

De viktigste er nefelinsyenitten på Stjernøya, olivinforekomstene på Åheim, Bryggja og Raubergvika, alle drevet av North Cape Minerals. Videre kalkforekomsten i Tromsdalen drevet av Verdalskalk og de krystalline kalkforekomstene i Velfjord og Eide, som er basis for Omyas GCC (Ground Calsium Carbonate) til papir. Dolomittforekomstene på Fauske og Ballangen er Europas hviteste, de drives av Norwegian Holding og Miljøkalk. Norge har også enorme forekomster av anortositt (feltspat), et mineral med stort potensial så snart de kjemiteknologiske utfordringer er løst. Bransjen er organisert i BIL.

Innen naturstein baserer en seg på steinens utseende og egenskaper. Av særlig betydning er syenittene i Larvikområdet (larvikitt) som på grunn av en feil i gitteret i feltspatten gir perlemorglans når den blir polert, noe som har gjort den verdensberømt. Det har gitt grunnlag for stor blokkproduksjon av Lundh Labrador med flere. Ellers kan nevnes marmor på Fauske, kleberstein på Otta og skifer på Otta, Oppdal og Alta. Bransjen er organisert i SIL.

Siste nytt fra Geo365.no

Wed, 16 May 2018 13:23:32 +0000
 
Wed, 16 May 2018 09:00:14 +0000
 
Wed, 16 May 2018 07:55:58 +0000
 
Wed, 16 May 2018 07:52:51 +0000
 
Wed, 16 May 2018 07:47:47 +0000
 
Thu, 17 May 2018 19:19:12 +0000
 
Thu, 17 May 2018 19:11:02 +0000
 
Sat, 19 May 2018 13:39:40 +0000
 
Mon, 21 May 2018 19:34:49 +0000
 
Mon, 21 May 2018 19:06:55 +0000
 

  

Nyhetene er levert av geo365.no. Franzefoss Minerals og tilknyttede selskaper har ikke ansvar vedr. faglig eller redaksjonelt innhold i disse nyhetene.

Del denne siden


 
Mer |

Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Som en ledende aktør ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i samfunnet med alt fra konserter, kultur, geologi og skolebesøk. Les mer om vårt engasjement.
Våre virksomheter

Våre virksomheter

Franzefoss Minerals er, med fokus på miljø, den ledende på kalk i Norge. Vi driver bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster.
Kalkens bruksområder

Kalkens bruksområder

Kalkstein betegnes som det mest anvendbare mineralet vi har. Kalkstein og dens bearbeidede produkter har derfor utallige bruksområder.