Markeder og produkter

Eng og beite

  • Generelt
  • Produkter
  • Kontakt

Kalking av sur jord vil føre til en positiv forandring i den botaniske sammensetningen i enga. Dette skjer ved at kløver, luserne, timotei, rapp og bladfaks trives.

Viktig med magnesium i fôret
Det er viktig å ha god tilgang på magnesium i fôrrasjonen. Underdekning av magnesium kan gi redusert fôropptak, melkefeber og ikke minst graskrampe.

Graskrampe oppstår når forholdet mellom kalium og kalsium/magnesium blir for stort. Dette vil si at gresset tar opp for mye kalium i forhold til kalsium og magnesium. Under visse omstendigheter er det større fare for graskrampe. Dette er ved redusert energiopptak, høyt innhold av protein i fôret, dårlig vær ved beiting, brunst, stort opptak av nitrogen og lavt innhold av natrium i fôret. Det er generelt størst fare for graskrampe om våren ved beiteslepp.

Mye kalium i jorda er med på å hemme opptaket av kalsium og magnesium (antagonisme). Sterk kaliumgjødsling kan derfor være uheldig dersom det er lite magnesium i jorda. Et høyt innhold av syreløselig kalium i jorda (leirjord) kan også hemme opptaket av magnesium og kalsium. Dette fører til at det bør være ekstra med magnesium i jorda der hvor det er høyt innhold av syreløselig kalium. Et høyt innhold av ammonium vil også hindre opptak av magnesium i plantene. Magnesium er viktig for at vombakteriene skal kunne gi en god omsetning av fiberstoffene i fôret.

Nedlastinger

Last ned PDFLandbruk_eng_beite.pdf

Del denne siden


 
Mer |