Markeder og produkter
Helikopterkalking
HelikopterkalkingKalkspredning fra helikopter er aktuelt på steder hvor det ikke er vei i nærheten av vannet som skal kalkes. Ulike helikoptertyper benyttes og konseptene tilpasses prosjektenes størrelse og beliggenhet. Miljøkalk var den første bedriften som kalket i Norge. Referanseprosjektet Store Hovvatn i Aust-Agder ble kalket i 1981. Gjennom lang erfaring og god lokalkunnskap har vi utviklet optimale løsninger for kalking av norske vann og sjøer. Et nettverk av produksjonssteder, silostasjoner og transportører gir et kostnadseffektivt distribusjonsapparat.

Helikopterspredning utføres med nyutviklede spredesystemer som sikrer maksimal effekt av kalkingen. Helikopter er et utmerket verktøy i kalkingsarbeidet. Det har stor kapasitet og tilnærmet ubegrenset fleksibilitet. Med en spredekapasitet på ca. 250 tonn i døgnet stilles det store krav til samarbeid mellom oppdragsgiver og Miljøkalk. Det er nødvendig å foreta befaringer av alle nye landingsplasser. En nitidig planlegging av gjennomføringen er avgjørende. Miljøkalk har vært totalleverandør av helikopterkalking siden 1985, og kjenner i detalj kravene til et vellykket kalkingsprosjekt

Helikopterkonseptet
Kalkingsmiddelet overføres direkte fra bulkbil inn i spredetobbene. Tobben er plassert på et veiesystem som sørger for en optimal lastevekt. De mest brukte helikoptertypene laster ca. 1.000 kg i hvert hiv. Ombord er det en vekt som gjør det mulig å fordele ett hiv i flere lokaliteter, og samtidig sørge for en nøyaktig dosering i vannene. Kalkingen er kvalitetssikret og alle aktiviteter loggføres i en spredejournal. Spredesystemet består av en lastebil med spesialkonstruert rigg og to spredetobber. Når helikopteret kalker vannet med den første tobben, fylles den andre med kalkingsmiddel. Her kommer helikopteret inn med tom tobb, og bytter til full.Bytting_av_tobbKalken spres jevnt og nøyaktig på vannoverflaten via et trinnløst spjeld som styres av piloten. I tillegg er helikopterets fart, høyde og rotorvind viktig for spredebildet. Kalken skal spres presist for å oppnå ønsket virkning. Vær og vindforhold må være forsvarlig i forhold til målsettingen for kalkingen.

 

 

Vår samarbeidspartner

 Pegasus

 

  

 

For mer informasjon, ta kontakt med Ståle Ellingsen: stale.ellingsen@kalk.no eller tlf.: +47 97 57 44 35.

Del denne siden


 
Mer |

Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Kalkens bruksområder

Kalkens bruksområder

Kalkstein betegnes som det mest anvendbare mineralet vi har. Kalkstein og dens bearbeidede produkter har derfor utallige bruksområder.
Kalk og kunnskap

Kalk og kunnskap

Kalk nøytraliserer sur jord, får laksen tilbake i elver, er materialet i Michelangelos statuer og er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett. Lær mer om kalk!