Om oss
Historie
KalkmøllaVår virksomhet startet i 1919 da W. B. Markussen bygget Franzefoss Kalkmølle basert på en lokal kalkforekomst ved Franzefossen i Sandvikselven i Bærum. Selskapet var personlig eiet fram til 1936. Det ble da overtatt av sønnen Sverre Markussen og omgjort til aksjeselskapet Franzefoss Bruk AS. Selskapet vokste sterkt etter krigen innen kalk, pukk og etter hvert betong og asfalt med en rekke anlegg på Østlandet og i Nord Norge. Sverre Markussens seks barn overtok selskapet med like andeler i 1973 under ledelse av Olav Markussen. Veksten fortsatte og man gikk også inn i silikatmineraler og gjenvinning, men etter hvert ut av asfalt og betong.

Den første kalkvirksomhet utenfor Franzefoss var oppbyggingen av anlegget i Ballangen i 1979-80 basert på 9 års prøvedrift av dolomitforekomsten på Hekkelstrand i Ofoten. I 1982 ble Hylla Kalkverk, på Inderøy, overtatt fra familien Buch som hadde drevet selskapet siden starten i 1897. Virksomheten gikk i 1991 inn i Verdalskalk AS. I 1983 ble Ringerike Kalkverk på Åsa overtatt av familien Berg og i 1995 ble Hole Kalkverk på Bøverbru overtatt av familien Sandbakken. Feltspat/kvartsanlegget i Lillesand og olivinanlegget på Bryggja ble overtatt av familien Bjørum i 1988. Denne virksomheten ble i 1994-95 lagt inn i selskapet North Cape Minerals AS hvor man tok en eierandel på 16%, noe som ble redusert til 11% i 2004. I 2004 ble NorFraKalk dannet sammen med Nordkalk for å produsere høykvalitets kalk for PCC (Percipitated Calsium Carbonate) til papir og til andre spesielle industriformål.

I 2005 ble en og en tredjedel av eiergrenene i Franzefoss Bruk AS løst ut gjennom selskapets kjøp av egne aksjer. Tre av grenene dannet selskapet Franzefoss AS, solgte sine aksjer i Franzefoss Bruk AS og kjøpte fra samme selskap Franzefoss Pukk AS, Franzefoss Gjenvinning AS og Franzefossbyen. De to gjenværende grener, representert ved Gunnar og Olav Markussen med familie, dannet selskapet Franzefoss Minerals AS som kjøpte alle aksjer i Franzefoss Bruk AS som da omfattet all kalk og mineralbasert virksomhet, så vel som den opprinnelige kalkmølle ved Franzefossen, nå en kulturstasjon i Bærum.

Del denne siden


 
Mer |

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.
Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Kalk og kunnskap

Kalk og kunnskap

Kalk nøytraliserer sur jord, får laksen tilbake i elver, er materialet i Michelangelos statuer og er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett. Lær mer om kalk!