Samfunnsansvar
Kvalitetsstyring

Vår visjon er å være ledende innen kalk og dolomitt og et av våre overordnede mål er at vi skal alltid gjøre det bedre. Vi har vært ISO-sertifisert i henhold til NS-EN 9001 i 20 år og har et godt styringsverktøy for produksjonsprosessene i verdikjedene våre.

Ved å kvalitetssikre våre verdikjeder skal vi til en hver tid beskrive alle våre prosesser og enkeltaktiviteter gjennom mål, strategier, handlingsplaner, prosedyrer og rutiner. Dette for å sikre sporbarhet mellom forventet aktivitet og reell handling.

Gjennom hendelsesbehandlingssystemet, det innebærer avvik, observasjoner, farlige forhold, uønskete hendelser og forbedringsforslag, skal vi til enhver tid måle hvor gode vi er på å innfri våre egne kunders og andre interessentgruppers forventninger til oss.

Se sertifikater

Velg  Franzefoss Minerals
Velg  Miljøkalk
Velg  Verdalskalk
Velg  NorFraKalk

Del denne siden


 
Mer |

Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Kalkens bruksområder

Kalkens bruksområder

Kalkstein betegnes som det mest anvendbare mineralet vi har. Kalkstein og dens bearbeidede produkter har derfor utallige bruksområder.
Våre virksomheter

Våre virksomheter

Franzefoss Minerals er, med fokus på miljø, den ledende på kalk i Norge. Vi driver bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster.