Markeder og produkter
Landbruk

Landbruk

Vi har vært i landbrukets tjeneste siden 1919, og vi er i dag landets største leverandør av kalkingsmidler til landbruket.

Kalk til landbruket er et viktig bidrag i å sikre en riktig pH-verdi til vekstene som dyrkes. Kalk og magnesium er livsnødvendig, så vel for tilvekst, som for helsa. Kalk tilsettes også i kraftfôret til dyrene som kalsiumkilde.

Vi har et velutviklet nettverk av kalkspredere fordelt over hele landet for å sikre at produktene blir spredd på jordene.

Del denne siden


 
Mer |

Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Som en ledende aktør ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i samfunnet med alt fra konserter, kultur, geologi og skolebesøk. Les mer om vårt engasjement.
Våre virksomheter

Våre virksomheter

Franzefoss Minerals er, med fokus på miljø, den ledende på kalk i Norge. Vi driver bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster.
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.