Nyheter og presse
Miljøkalk

Miljøkalk tar over driften av gruven i Ballangen i egen regi  01.09.2017

I dag er det en merkedag for Miljøkalk og Franzefoss Minerals da Miljøkalk tar over driften av gruven i egen regi. Les mer

Kalken skal frem 28.07.2017

Vi verdsetter våre trofaste og dyktige transportører og gratulerer Dag Malmquist og Thore Tvetene med flott artikkel i Volmax. Les mer

Miljøkalk tar over driften av gruven i Ballangen i egen regi 01.03.2017

Når Miljøkalk nå tar over driften av gruven i egen regi, er det en naturlig følge av at Franzefoss Minerals gjennom en årrekke har satset tungt på utvikling av anleggene i konsernets portefølje som et kompetanse- og teknologidrevet bergverkselskap. Les mer

Mineralsk synergisme/antagonisme i gras og kløver i eng 03.10.2016

Kalking og riktig næringsballanse er viktig for optimal utnyttelse av tilførte næringsstoffer. Miljøkalk har sammen med andre fått laget en rapport som har sett på:
EFFEKT AV ULIKE KALK- OG MAGNESIUMKILDER
OG KALIUM PÅ KJEMISK INNHOLD OG MINERALSK
SYNERGISME/ANTAGONISME I GRAS OG KLØVER I ENG Les mer

Presisjonskalking // Kalkmelkanlegg // Ny avtale Miljødir. 30.06.2016

Kalking med GPS sikrer at det blir samme pH-verdi over hele jordet. 
Miljøkalk leverer sitt første kalkmelkanlegg i Norge til Smøla Klekkeri og settefisk.
Miljøkalk er valgt som leverandør av produkt, transport og spredning med båt og helikopter for den kommende avtaleperioden i Norge.
 Les mer

Kalking av eng og beite kan du gjøre nå 16.06.2016

For å redusere presset i periodene med mye jordarbeiding kan et tiltak være å forskyve kalking til etter slåtten eller til høsten. På sommeren etter slått er været ofte mer stabilt, jorda er mer lagelig og graset er kort. Les mer

Ny rammeavtale for Miljøkalk 18.05.2016

Miljøkalk har vunnet anbudskonkurranse hos Miljødirektoratet for levering, transport og spredning av kalkprodukter til innsjøer med båt og helikopter for 2016, 2017 og med opsjon på 1+1 år.
Produktet som vil bli benyttet er i all hovedsak Miljøkalk VK3 , hvor råvaren kommer fra Tromsdalen. Les mer

Miljøkalk storhandler hos Bredal 25.02.2016

Kjøper åtte kalkspredere fra 6,5 til 10,5 kubikk. Les mer

Kalking er god økonomi 29.10.2015

Les artikkel fra NLR Østafjells.  Les mer

Kalking av eng og beite 15.10.2015

Tiden rett etter slått, enten det er første, andre eller tredje, kan være ideell tid for kalking. Mye arbeid blir lagt ned i våronna eller ved omlegging for å sikre best mulig betingelser for årets avling, enten det er gras til ku, sau eller hest. Les mer

Kalkstein i store mengder 30.09.2015

Båtlasting av kalkstein som skal den lange sjøveien helt til Chile. Kalkstein fra Verdal til den store verden der kvalitet blir verdsatt. Les mer

Naturen kaller! 02.09.2015

Vi vil gjerne at de gode fiskeopplevelsene skal vare - ikke bare noen år, men også i fremtiden. Les mer

Nye investeringer i Miljøkalk  19.06.2015

Det skal investeres i nytt kalkverk på Hole og det skal gjøres betydelig oppgradering og reinvestering av spredemateriell. Les mer

Miljøkalk investerer i nytt knuseverk på Hole 18.06.2015

Miljøkalk AS har besluttet å oppgradere kalkverket på Hole til tidsriktig industristandard. Investeringen i nytt knuseanlegg til i over 60 millioner kroner er å betrakte som et løfte til våre naboer, forretningspartnere og egne ansatte om at Miljøkalk AS ønsker å bli oppfattet som en ansvarlig og ikke minst, langsiktig aktør. Les mer

Dekker til sjøbunnen 01.06.2015

Opptil 30 000 tonn knust kalkstein går med når prosjektet Renere Havn i Trondheim skal dekke til den forurensede sjøbunnen i Ilsvika. Les mer

1  2  3  4  Neste side

Del denne siden


 
Mer |

Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.
Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Som en ledende aktør ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i samfunnet med alt fra konserter, kultur, geologi og skolebesøk. Les mer om vårt engasjement.