Nyheter og presse
Pressekontakter

Franzefoss Minerals AS

Konsernsjef Sten Solum, sten.solum@kalk.no, +4790181051
HR-sjef Hanne Markussen Eek, hanne@kalk.no, +4797611505

 

Miljøkalk AS

Daglig leder Nil-Petter Eriksen, nils-petter.eriksen@kalk.no, +4791665240

 

Verdalskalk AS

Daglig leder Geir Olav Jensen, geir.olav.jensen@kalk.no, +4795054696

 

NorFraKalk AS

Daglig leder Glenn Håkon Bekkeli , glenn.hakon.bekkeli@norfrakalk.no,  +4799017305

Del denne siden


 
Mer |

Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Våre virksomheter

Våre virksomheter

Franzefoss Minerals er, med fokus på miljø, den ledende på kalk i Norge. Vi driver bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster.
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.