Nyheter og presse
Pressemeldinger

Miljøkalk tar over driften av gruven i Ballangen i egen regi

I dag er det en merkedag for Miljøkalk og Franzefoss Minerals da Miljøkalk tar over driften av gruven i egen regi.
Les mer her

Historisk industrisamarbeid om havneutbygging

Norcem og Verdalskalk inngår avtale med Trondheim Havn om utbygging av havneanlegg for utskiping av kalkstein i Verdal. 
Les mer her

Norcem og Verdalskalk inngår nye, langsiktige avtaler

Norcem og Verdalskalk har gjennom mange år samarbeidet om kalksteinressursen i Tromsdalen i Verdal kommune. Kalksteinsressursen er av nasjonal betydning for forsyning av råvarer til kalk- og sementindustrien. For å møte fremtidige behov for uttak av større volumer og håndtering av dette har partene nå inngått nye, langsiktige avtaler.
Les mer her

Miljøkalk tar over driften av gruven i Ballangen i egen regi

Når Miljøkalk nå tar over driften av gruven i egen regi, er det en naturlig følge av at Franzefoss Minerals gjennom en årrekke har satset tungt på utvikling av anleggene i konsernets portefølje som et kompetanse- og teknologidrevet bergverkselskap.
Les mer her

Franzefoss Minerals AS kjøper tomta til Felleskjøpets gjødselterminal i Verdal

Franzefoss Minerals og Felleskjøpet har i lengre tid vært i forhandlinger om overdragelse av Felleskjøpets eiendom på Verdal havn. 
Les mer her

Verdalskalk har inngått avtale med grunneier

Grunneier Nils Georg Leirset og Verdalskalk AS har kommet til enighet. Den 20. desember ble det inngått en langsiktig avtale, som sikrer Verdalskalk AS utnyttelsen av kalkforekomst under Tromsdal gård.
Les mer her

Åpent informasjonsmøte om første del av logistikkutredningen

Møtet finner sted i Heimly Samfunnshus, Lysthaugen, tirsdag 8. november 2016 kl 18.00.
Les mer her

Utredning av fremtidig logistikkløsning

Som følge av økende høy etterspørsel etter kalkprodukter fra Tromsdalen, har transportbehovet til Verdalskalk økt betydelig i 2015.
Les mer her

Miljøkalk investerer i nytt knuseverk på Hole

Miljøkalk AS har besluttet å oppgradere kalkverket på Hole til tidsriktig industristandard. Investeringen i nytt knuseanlegg til i over 60 millioner kroner er å betrakte som et løfte til våre naboer, forretningspartnere og egne ansatte om at Miljøkalk AS ønsker å bli oppfattet som en ansvarlig og ikke minst, langsiktig aktør.
Les mer her

Franzefoss Bruk feirer 95 år siden starten

Lørdag 20. september samles 220 ansatte og nære samarbeidspartnere med følge på Stiklestad hotell og kultursenter til konsert og festmiddag. Les pressemeldingen.
Les mer her

Innkallling til pressekonferanse

Det kalles inn til pressekonferanse onsdag 10. kl. 13.00. Se innkallingen.
Les mer her

Pressemelding ang. silohavari i Verdal

Les om våre tiltak som blir gjort etter silohavariet på NorFraKalk i dagens pressemelding.
Les mer her

Pressemelding ang. siloulykken på NorFraKalk

Les pressemeldingen her.
Les mer her

Prosjekt Fjordkalk

Tillater forsøk med brent kalk mot kråkeboller.
Havforskningsinstituttet ønsker å gjøre et forsøk med bruk av brentkalk til å redusere kråkebollebestanden i nedbeitede områder i Porsangerfjorden, slik at tareskogen kan vokse tilbake. Miljødirektoratet tillater forsøk på tre avgrensede felt i fjorden.
Forsøket i Porsangerfjorden skal gjennomføres av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Norsk institutt for Vannforskning (NIVA), Universitetet i Tromsø og Franzefoss Miljøkalk AS.
Les mer her

Oppfølging pressemelding 5/8 ang. lekkasje Verdal Havn

Informasjon om utslipp av diesel ved Verdalskalks anlegg på Havna.
Les mer her
1  2  Neste side

Del denne siden


 
Mer |

Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Kalkens bruksområder

Kalkens bruksområder

Kalkstein betegnes som det mest anvendbare mineralet vi har. Kalkstein og dens bearbeidede produkter har derfor utallige bruksområder.
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.