Våre selskaper
Selskapsnytt

Enighet mellom partene i hovedoppgjøret 08.04.2018

Franzefoss Minerals AS med sine selskaper er svært glade for at partene i hovedoppgjøret er kommet til enighet. Les mer

Mekling på overtid 08.04.2018

Det er fortsatt fare for storstreik. Utover dette vet vi ingen ting om situasjonen fremover for Verdalskalk og NorFraKalk. Les mer

HARDE FAKTA om Mineralnæringen 17.08.2017

HARDE FAKTA om mineralnæringen er den første mineralstatistikken etter at innsamling og bearbeiding av datamaterialet er overtatt av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Les mer

Norcem og Verdalskalk inngår nye, langsiktige avtaler  22.06.2017

Norcem og Verdalskalk har gjennom mange år samarbeidet om kalksteinressursen i Tromsdalen i Verdal kommune. Kalksteinsressursen er av nasjonal betydning for forsyning av råvarer til kalk- og sementindustrien. For å møte fremtidige behov for uttak av større volumer og håndtering av dette har partene nå inngått nye, langsiktige avtaler. Les mer

Franzefoss Minerals AS kjøper tomta til Felleskjøpets gjødselterminal i Verdal  07.02.2017

Franzefoss Minerals og Felleskjøpet har i lengre tid vært i forhandlinger om overdragelse av Felleskjøpets eiendom på Verdal havn.  Les mer

Kalking av eng og beite kan du gjøre nå 16.06.2016

For å redusere presset i periodene med mye jordarbeiding kan et tiltak være å forskyve kalking til etter slåtten eller til høsten. På sommeren etter slått er været ofte mer stabilt, jorda er mer lagelig og graset er kort. Les mer

En spennende industriell og langsiktig fremtid for kalkvirksomheten i Verdal-regionen 03.11.2014

Som kjent gjennom oppslag de siste dagene i Adressa og i Trønderavisa, har regjeringen lagt frem forslag til avgiftsendring for virksomheter som bruker spillolje, i årets statsbudsjett. Les mer

Artikler om siloulykken i pressen 07.09.2014

Hvis du ønsker å lese mer om siloulykken, finner du linker til artikler under:
VG
TrønderAvisa
Adresseavisen
NRK Les mer

Nyhetsoppdatering vedr. siloulykken i Verdal 07.09.2014

Les nyhetsoppdateringen. Les mer

Siloulykke i NorFraKalk 07.09.2014

Les vårt nyhetsbrev. Les mer

Prosjekt Fjordkalk 17.09.2013

Tillater forsøk med brent kalk mot kråkeboller.
Havforskningsinstituttet ønsker å gjøre et forsøk med bruk av brentkalk til å redusere kråkebollebestanden i nedbeitede områder i Porsangerfjorden, slik at tareskogen kan vokse tilbake. Miljødirektoratet tillater forsøk på tre avgrensede felt i fjorden.
Forsøket i Porsangerfjorden skal gjennomføres av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Norsk institutt for Vannforskning (NIVA), Universitetet i Tromsø og Franzefoss Miljøkalk AS.
 Les mer

Del denne siden


 
Mer |

Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Som en ledende aktør ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i samfunnet med alt fra konserter, kultur, geologi og skolebesøk. Les mer om vårt engasjement.
Kalkens bruksområder

Kalkens bruksområder

Kalkstein betegnes som det mest anvendbare mineralet vi har. Kalkstein og dens bearbeidede produkter har derfor utallige bruksområder.