Markeder og produkter

Snøsmelting

  • Generelt
  • Produkter
  • Kontakt

I enkelte år er det problemer med sein snøsmelting. Tilføring av Agri Åte (mørk kalk) vil gi en raskere smelting av snø og is. Kalking oppå snøen vil derfor framskynde våronna. Dette vil i enkelte områder være viktig på arealer til tidligproduksjon av grønnsaker.

Det blir også kalket på høsthvete og gress om våren for å unngå isbrann.

Del denne siden


 
Mer |