Våre selskaper
Tromsdalen

Ved anlegget i Tromsdalen i Verdal foregår dagbruddsdrift med boring, sprengning, opplasting og transport, knusning og fraksjonering av kalkstein til graderinger basert på markedets behov.

Virksomheten er basert på en av Europas reneste og mektigste kalksteinsforekomster (CaCO3). Dens renhet og struktur gjør den velegnet til produksjon av brentkalk til alle typer formål innen en rekke ulike markedsområder som, industri, landbruk, næringsmiddel, vann og avløpsrensing, byggevarer med mer. Den er spesielt godt egnet til produksjon av PCC (percipitated calsiumcarbonate) som brukes i miljøvennlig papirproduksjon.

Forekomsten er anslått til 3 milliarder tonn utnyttbar kalkstein ned til havnivå. NGU vurderer den totale forekomsten til 7,5 milliarder tonn. Dette gjør forekomsten til en av Europas viktigste karbonatforekomster og til en av Norges viktigste mineralske ressurser. Verdalskalk er i dag i ferd med å regulere et dagbrudd som muliggjør uttak av inntil 10 millioner tonn i året i 100 år. 

Det foregår nå en revidering av kommunedelplanen for Tromsdalen. I denne prosessen vil samfunnets behov for mineralske ressurser og samfunnets ansvar for å forvalte den unike kalksteinsressursen, bli veid opp mot de viktige natur og kulturverdiene i området. Målet er å komme frem til en langsiktig avklaring som ivaretar hensynet til begge disse forholdene i et 100-årsperspektiv.

Velg  Ønsker du å besøke oss?
Velg  Kontakt oss

Del denne siden


 
Mer |

Verdalskalk
Siste nytt fra selskapet
29.06.2017
Norcem og Verdalskalk inngår avtale med Trondheim Havn om utbygging av havneanlegg for utskiping av kalkstein i Verdal. 
22.06.2017
Norcem og Verdalskalk har gjennom mange år samarbeidet om kalksteinressursen i Tromsdalen i Verdal kommune. Kalksteinsressursen er av nasjonal betydning for forsyning av råvarer til kalk- og sementindustrien. For å møte fremtidige behov for uttak av større volumer og håndtering av dette har partene nå inngått nye, langsiktige avtaler.
23.05.2017
Mineralklynge Norge er en samarbeidsarena med fokus på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i mineralindustrien.
Nabokommunikasjon
Få viktig informasjon fra anlegget der du bor: