Markeder og produkter
Vann og Røykgass

Rent_badevann

Miljøkalk har alltid vært sterkt involvert i aktiviteter innenfor offentlig sektor og har i mange tiår levert kalkprodukter til den sektoren.

I dag leverer vi kalkprodukter til Vann, Avløp, Renovasjon og Miljømarkedet. Dette fordeler seg på produktene Miljø Filterkalk (CaCO3), Miljø Brent (CaO) og Miljø Hydrat (Ca(OH)2. I tillegg er vi involvert i håndtering av flyveaske fra norske avfallsforbrenningsanlegg og vi leverer også aktiv kull til denne sektoren i form av våre Miljø HOK aktiv kull produkter.

Kalkproduktene brukes til behandling og korrosjonskontroll av drikkevann, rensing av avløpsvann, hygienisering og stabilisering av slam, i komposteringsprosessen av våtorganisk avfall og rensing av røykgasser fra forbrenningsanlegg. Norske kommuner bruker våre produkter hver dag, hele året og det gjør at over en million av Norges befolkning er i kontakt med våre produkter.

Del denne siden


 
Mer |

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.
Kalk og kunnskap

Kalk og kunnskap

Kalk nøytraliserer sur jord, får laksen tilbake i elver, er materialet i Michelangelos statuer og er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett. Lær mer om kalk!
Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.