Markeder og produkter
Vann og Røykgass

Rent_badevann

Miljøkalk har alltid vært sterkt involvert i aktiviteter innenfor offentlig sektor og har i mange tiår levert kalkprodukter til den sektoren.

I dag leverer vi kalkprodukter til Vann, Avløp, Renovasjon og Miljømarkedet. Dette fordeler seg på produktene Miljø Filterkalk (CaCO3), Miljø Brent (CaO) og Miljø Hydrat (Ca(OH)2. I tillegg er vi involvert i håndtering av flyveaske fra norske avfallsforbrenningsanlegg og vi leverer også aktiv kull til denne sektoren i form av våre Miljø HOK aktiv kull produkter.

Kalkproduktene brukes til behandling og korrosjonskontroll av drikkevann, rensing av avløpsvann, hygienisering og stabilisering av slam, i komposteringsprosessen av våtorganisk avfall og rensing av røykgasser fra forbrenningsanlegg. Norske kommuner bruker våre produkter hver dag, hele året og det gjør at over en million av Norges befolkning er i kontakt med våre produkter.

Del denne siden


 
Mer |

Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Som en ledende aktør ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i samfunnet med alt fra konserter, kultur, geologi og skolebesøk. Les mer om vårt engasjement.
Kalkens bruksområder

Kalkens bruksområder

Kalkstein betegnes som det mest anvendbare mineralet vi har. Kalkstein og dens bearbeidede produkter har derfor utallige bruksområder.
Kalk og kunnskap

Kalk og kunnskap

Kalk nøytraliserer sur jord, får laksen tilbake i elver, er materialet i Michelangelos statuer og er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett. Lær mer om kalk!