Markeder og produkter
Styring / Overvåking

MikaCom

MikaCom er Miljøkalks styrings og overvåkningssystem som i dag hovedsakelig brukes i vassdragsmarkedet på helautomatiserte kalkdoseringsanlegg. Det er i dag tilkoblet ca. 85 anlegg på MikaCom. 

MikaCom kan brukes på mange områder i flere markeder. Eksempler kan

være driftsovervåking/styring av pumpestasjoner, vannverk eller pumpestasjoner i kommuner. MikaCom er også meget godt egnet til tankvolumovervåkning eller prosesstyring i industrien.

Dette systemet er fullstendig web-basert og behøver derfor ingen basesentral. Man kan koble seg opp fra hvilken som helst PC, nettbrett eller mobil om man har tilgang til Internett. Det skal ikke installeres noen software. 

Last ned vårt applikasjonsdatablad i pdf om MikaCom.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Terje Lysnes: terje.lysnes@kalk.no tlf. +47 95 73 99 67.

Del denne siden


 
Mer |

Ytre Miljø

Ytre Miljø

Med et særlig fokus på bærekraftig utvikling skal våre uttak fra naturen gi minst mulig påvirkning på miljøet.
Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

Som en ledende aktør ønsker vi å være en aktiv bidragsyter i samfunnet med alt fra konserter, kultur, geologi og skolebesøk. Les mer om vårt engasjement.
Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Med sterkt fokus på skadeforebyggende arbeid i hele vår virksomhet er vårt viktigste mål "0" skader gjennom året.