Markeder og produkter

Fôrkalk

  • Generelt
  • Produkter
  • Kontakt

Kalk er en viktig innsatsfaktor når man skal lage et fullverdig dyrefôr. Det er spesielt kalsium som er viktig, og det brukes derfor høykvalitets kalk som bidrar med mye kalsium. Agri Fôr VK kommer fra en av de reneste kalkressursene i Nord-Europa: Verdalskalk i Tromsdalen og dekker derfor dette behovet på en god måte.

Agri Fôr Grov VK er en viktig bestandel for å gi god skallkvalitet på eggene.

Agri Fôr brukes ikke bare i fôr til husdyr, men også i fôrblandinger til fiskeoppdrett i Norge (se detaljer under Vann og Røykgass).

Agri Krås er kalkstein i størrelsen 2/6 mm og strøs rundt for at høns skal plukke i seg og legge i kråsen. Det er en stor fordel å bruke kalkstein til kråsprodukt for å ha kontroll på hva høns får i seg, da kalkstein er et rent naturprodukt.

 

Del denne siden


 
Mer |