Våre selskaper
Miljøkalk

Miljøkalk består av en salgsavdeling som forestår salg fra egne og andre anlegg i konsernet og en produksjonsavdeling som forestår produksjon av kalk- og dolomittprodukter fra lokale råvarer.

Som en betydelig kalk og dolomittleverandør har vi en oppgave i å fremstille og levere kalk- og dolomittprodukter samfunnet har behov for. Kalk og dolomitt inngår i en rekke viktige prosesser i samfunnet og er blant samfunnets viktigste råvarer i så måte. Viktige bruksområder for kalk- og dolomittproduktene er innen landbruk, industri, bygg og anlegg, vassdragskalking og innen vann, avløps og røykgassrensing. I tillegg eksporteres betydelig volumer til tilsvarende markeder i utlandet. 

Produksjonsanleggene ligger godt fordelt utover landet ut fra hvor også kalk og dolomittforekomstene ligger. Dolomitten kommer fra vårt anlegg i Ballangen, men kalkproduktene i dag i hovedsak kommer fra våre anlegg på Hole (Toten) og Hamar i tillegg til produktene som leveres fra Verdalskalk og NorFraKalk.

 

 

Velg  Ønsker du å besøke oss?
Velg  Ønsker du nyhetsbrev fra oss? Meld deg på her

Del denne siden


 
Mer |

Miljøkalk
Siste nytt fra selskapet
01.09.2017
I dag er det en merkedag for Miljøkalk og Franzefoss Minerals da Miljøkalk tar over driften av gruven i egen regi.
28.07.2017
Vi verdsetter våre trofaste og dyktige transportører og gratulerer Dag Malmquist og Thore Tvetene med flott artikkel i Volmax.
01.03.2017
Når Miljøkalk nå tar over driften av gruven i egen regi, er det en naturlig følge av at Franzefoss Minerals gjennom en årrekke har satset tungt på utvikling av anleggene i konsernets portefølje som et kompetanse- og teknologidrevet bergverkselskap.
Nabokommunikasjon
Nabokommunikasjon
Få viktig informasjon fra anlegget der du bor: