Våre selskaper
NorFraKalk

NorFraKalkNorFraKalk ble grunnlagt i 2004 av det norske selskapet Franzefoss Minerals AS (50 %) og det finske selskapet Nordkalk Oy Ab (50 %). Partene har fra før av et tett samarbeid gjennom deleierskap i Verdalskalk AS.

Hensikten med å bygge kalkovnen var å møte den økende etterspørselen på brentkalk for tilvirkning av papirpigmentet PCC. Investerings-beslutningen ble gjort våren 2006 og på slutten av 2007 startet ovnen opp.

Ovnen har en kapasitet på 200.000 tonn brentkalk i året. Av logistikkhensyn er ovnen plassert like ved Verdal Havn der brentkalken kan skipes ut med spesialfartøy. Ovnen er utrustet med den beste mulige teknikk (BAT) som garanterer en effektiv energiutnyttelse og minimalt utslipp

I dag går det meste av NorFraKalks produkter til framstilling av papirpigment på papirfabrikker i Sverige.

 

Velg  Ønsker du å besøke oss?
Velg  Ønsker du nyhetsbrev fra oss? Meld deg på her

Del denne siden


 
Mer |

NorFraKalk
Eiere
Siste nytt fra selskapet
08.04.2018
Franzefoss Minerals AS med sine selskaper er svært glade for at partene i hovedoppgjøret er kommet til enighet.
07.02.2017
Franzefoss Minerals og Felleskjøpet har i lengre tid vært i forhandlinger om overdragelse av Felleskjøpets eiendom på Verdal havn. 
24.06.2015
Naturvernforbundet Verdal har ved gjentatte anledninger angrepet NorFraKalks utslipp, og spesielt utslippet av kvikksølv.
Nabokommunikasjon
Få viktig informasjon fra anlegget der du bor: