Markeder og produkter

Strøsingel

  • Generelt
  • Produkter
  • Kontakt

Strøsingelen er bra for miljøet
Kalkstein som miljøvennlig strøsingel gir en positiv og forbedrende innvirkning på miljøet. Strøsingelen er basisk og gir økt pH-verdi. Kalkstein er det eneste strøproduktet som har denne positive miljøpåvirkningen. På veier som ligger i nærheten av sårbare naturområder, er kalksteinen utmerket å bruke. Den bidrar til en frodigere vegetasjon langs grøftekanter og diker.

Strøsingelen er tørr og ren
Den tørre kalksteinen drar til seg fukt og fryser fast i isen. Den kjemiske reaksjonen som skjer når kalksteinen kommer i kontakt med snø og is gjør at den ikke blåser bort slik andre singelfraksjoner kan gjøre. Ettersom kalksteinen ikke smelter, blir resultatet et tørt og rent beskyttelsesunderlag. Dersom strøsingelen  brukes i gangveier, kan den kostes bort og benyttes som næring i plenen

Del denne siden


 
Mer |