Markeder og produkter

Terreng

  • Generelt
  • Produkter
  • Kontakt
Terrengkalking er en foreløpig lite brukt kalkingsmetode i Norge. Prosjektene som er gjennomført har imidlertid høy måloppnåelse. Metoden er lik innsjøkalking med helikopter, men her spres produktet via tobb i terrenget. Produktet man benytter er Miljøkalk Arctic Dolomite 0,2/2. Det er grovere enn ved innsjøkalking da hensikten er å ha langtidseffekt. Dolomitt har også et høyt magnesiuminnhold som bidrar til sen oppløsning og den langtidseffekten man ønsker å oppnå. I terrenget skal man unngå bare fjellpartier og våte myrer.

Del denne siden


 
Mer |